top of page

CURSO 2023/24

AXUDAS
FONDO LIBROS
E MATERIAL ESCOLAR.

PRAZO: ATA 21 DE XUNIO DE 2023.

¿QUEN PODE SOLICITALO?

Alumnado de 1º e 2º de Ed. Primaria
Poderán solicitar as axudas para a adquisición de libros (por ser funxibles)

 

Alumnado de 3º e 4ºde Ed. Primaria
Poderán solicitar tanto a participación no fondo solidario de libros de texto como material escolar

 

Alumnado de 5ºe 6º de Ed. Primaria e 1º, 2º, 3º e 4º de ESO


Como o noso centro participa

no proxecto E-Dixgal nestes cursos,

disporán de ordenador,

polo que non terán libros de texto.

Poderán pedir a axuda para adquirir material escolar.

DEVOLUCIÓN DE LIBROS

A falta de devolución dos libros (antes do 21 de xuño)

ou a súa devolución en mal estado será
causa de exclusión da participación no fondo e nas axudas.

ONDE SE PRESENTA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN?

Opción 1: Presencialmente
Na Secretaría do centro escolar,

entregando a solicitude (ED330B)

xunto co resto de
documentación.


Opción 2: De forma telemática
Coa chave 365 ou certificado dixital,

a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia:
https://sede.xunta.gal co procedemento ED330B.


IMPORTANTE:
A solicitude debe entregarse

no centro no que o alumno estea admitido.

No caso de aínda non

estar admitido, deberá presentarse no centro de orixe.

QUE DOCUMENTACIÓN DEBO PRESENTAR COA SOLICITUDE?

1

A solicitude ED550B


2

Anexo II.

Comprobación do datos dos membros computables.

DNI do alumno e o adulto
 

3.

Copia do Libro familia ou equivalente


En caso de divorcio

a sentenza xudicial

e/ou convenio regulador

onde se especifique a custodia.

PRAZOS

Presentación de solicitudes:

Ata o 21 de xuño de 2023


Listaxe provisional:

3 de xullo


Listaxe definitiva:

7 de xullo

bottom of page