top of page
plan dixital ogos.png

Axudas Plan dixital

A transformación dixital modificou a sociedade e a economía cun
impacto cada vez maior na vida cotiá. Con todo, ata a pandemia da
COVID-19, o seu impacto na educación e a formación era máis limitado.

 

A pandemia demostrou que é esencial dispoñer dun sistema
educativo e de formación adaptado á era dixital. Ademais, fixo que se
descubran formas novas e innovadoras para que os estudantes e
educadores organicen as súas actividades de ensino e aprendizaxe, e
interactúen de maneira máis persoal e flexible en liña.


Tamén provocou a amplificación dunha serie de dificultades e
desigualdades entre quen ten acceso ás tecnoloxías dixitais e quen non,
incluídas as persoas procedentes de contornas desfavorecidas.

Fondos Next Generation

Grazas ao financiamento con fondos NextGeneration da Unión
Europea e o Plan de recuperación e resiliencia, apoiado pola Xunta de
Galicia, poderase modificar o equipamento das aulas con computadoras e
taboleiros dixitais. O investimento que expoñen os fondos europeos
supoñerá un punto de partida para fomentar o desenvolvemento dun
ecosistema educativo dixital e para mellorar as competencias e
capacidades para a transformación dixital (capacidades e competencias
dixitais básicas desde unha idade temperá, alfabetización dixital,
educación informática e capacidades dixitais avanzadas que xeren máis
especialistas dixitais).

bottom of page