top of page

PROCESO DE ADMISIÓN

CURSO 2024-25

PROCESO ADMISIÓN
Curso 2024-25
Presentación de solicitudes:
1 a 20 de marzo de 2024.
folio-admision.png
1. ONDE SE CONSEGUE A SOLICITUDE DE ADMISIÓN?
Tan doado como descargar aquí
o formulario de solicitude de admisión (ED550B)
Tamén o podes conseguir:
Na secretaría do noso colexio.

ou na páxina web da consellería:
https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado
2. ONDE SE PRESENTA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN?
Opción 1: Presencialmente
Na Secretaría do centro escolar, entregando a solicitude (ED55OB) xunto co resto de documentación.

Opción 2:
De forma telemática
Coa chave 365 ou certificado dixital,
a través da Sede Electrónica
da Xunta de Galicia:
https://sede.xunta.gal
co procedemento ED550B.

Importante:
Só se pode entregar unha solicitude nun centro educativo.
De presentar solicitudes en varios centros, as dúas quedarán anuladas.
3. QUE DOCUMENTACIÓN DEBO PRESENTAR COA SOLICITUDE?
1. Solicitude e copia
A solicitude ED550B,
asinada polos dous proxenitores,
xunto cunha fotocopia para facer o
rexistro de entrada.
Asinada polos dous proxenitores

2. DNI do alumno e o adulto
Copia do DNI, NIE, Pasaporte ou documento identificativo
do alumno/a e da persoa que solicita (nai/pai, titor/a).

3. Libro familia ou equivalente
Orixinal e fotocopia completa do libro de familia ou
documento equivalente.

4. No caso de

Educación Primaria e Secundaria
Certificado de matrícula do curso actual

 
4. PRAZOS PROCESO ADMISIÓN
Presentación de solicitudes:
1 a 20 de marzo de 2024.

Listaxe de admitidos provisional:
25 de abril.

Prazo reclamacións:
5 días hábiles.

Listaxe de admitidos definitiva:
15 de maio.

Período de matrícula
Ed.Infantil e Primaria:

20 a 30 de xuño.

Período de matrícula
ESO:

23 de xuño ao 7 de xullo.
5. CRITERIO COMPLEMENTARIO
O criterio complementario establecido polo CPR ALBA é ser
fillos/as, irmáns ou sobriños/as dun antigo alumno/a do centro.

Para xustificar este criterio,
deberá presentarse
certificación académica, título da ESO ou calquera outro
documento oficial que evidencie a escolaridade no centro.
VACANTES
2024 / 25
4º Ed. Infantil:
40 Vacantes

5º Ed. Infantil:
0 Vacantes

6º Ed. Infantil
0 Vacantes


1º Ed. Primaria
0 Vacante

2º Ed. Primaria
0 Vacantes

3º Ed. Primaria
0 Vacantes

4º Ed. Primaria
0 Vacantes

5º Ed. Primaria:
0 Vacante

6º Ed. Primaria:
0 Vacantes


1º ESO:
12 Vacantes

2º ESO:
5 Vacantes

3º ESO:
3 Vacantes

4º ESO:
9 Vacantes
bottom of page